• Quality Control

Контроль якості

Наша команда металургів та інженерів забезпечить вам повну впевненість у постачанні продукції.

Наші інспекційні та випробувальні лабораторії проводять металографічні, механічні, розмірні, хімічні випробування тощо.

Ми пристосуємо режим перевірки та тестування відповідно до ваших вимог. Наші плани якості варіюються від рутинних випробувань до повністю задокументованої перевірки та відстеження.

Ми пропонуємо повний набір деструктивних та неруйнівних випробувань, включаючи:
1. Координатний вимірювальний верстат ШМ
2. Рентгенографія
3. Перевірка магнітних частинок
4. Інспекція Die Penetrant
5. Спектрографічний хімічний аналіз
6. Випробування на розтяг
7. Тестування на стиск
8. Тестування на вигин
9. Випробування на твердість
10. Металографія

Аналіз хімічного складу

Після розплавлення сировини до розплавленої сталі. Ми використовуємо спектрометр для випробування матеріалу розплавленої сталі перед литтям, щоб переконатися, що вироби мають точну марку сталі.

Chemical Composition Analysis-1
Dimension Inspection-3

Інспекція розмірів

Перевірка розмірів базується на кресленні, щоб виміряти, чи знаходиться розмір відливання в межах допуску, щоб знайти похибку форми та розміру. Крім того, слід ретельно перевіряти точність положення базової точки обробки, розподіл припуску на обробку та відхилення товщини стінки.

Інспекція магнітних частинок (MPI)

MPI - це процес неруйнівного контролю (NDT) для виявлення поверхневих і дрібних підземних розривів у феромагнітних матеріалах, таких як залізо, нікель, кобальт та деякі їх сплави. Процес вкладає в деталь магнітне поле. Шматок можна намагнічувати прямим або непрямим намагнічуванням. Пряме намагнічування відбувається, коли електричний струм проходить через досліджуваний об'єкт і в матеріалі утворюється магнітне поле. Непряме намагнічування відбувається, коли через досліджуваний об'єкт не пропускається електричний струм, але магнітне поле подається від зовнішнього джерела. Магнітні силові лінії перпендикулярні напрямку електричного струму, який може бути або змінним струмом (змінного струму), або якоюсь формою постійного струму (постійного струму) (випрямленого змінного струму).

Quality Control2
Quality Control4

Ультразвукове тестування (UT)

UT - це сімейство неруйнівних методів контролю, заснованих на розповсюдженні ультразвукових хвиль у досліджуваному об'єкті або матеріалі. У найбільш поширених програмах UT дуже короткі ультразвукові імпульсні хвилі з центральними частотами в діапазоні від 0,1-15 МГц, а іноді і до 50 МГц, передаються в матеріали для виявлення внутрішніх дефектів або для характеристики матеріалів. Поширеним прикладом є ультразвукове вимірювання товщини, яке перевіряє товщину досліджуваного об'єкта, наприклад, для контролю корозії трубопроводів.

Випробування на твердість

Твердість - це здатність матеріалів протистояти тиску більш твердих предметів на їх поверхні. Відповідно до різних методів випробування та діапазону пристосованості, одиниці твердості можна розділити на твердість за Бринелем, твердість по Віккерсу, твердість по Роквеллу, твердість по мікровікерсу тощо. Різні одиниці мають різні методи випробування, які підходять для різних матеріалів або випадків різні характеристики.

Quality Control5
Quality Control7

Радіографічне тестування (RT)

(RT або X-ray або Gamma ray) - метод неруйнівного контролю (NDT), який досліджує об’єм зразка. Рентгенографія (рентген) використовує рентгенівські та гамма-промені для отримання рентгенограми зразка, що показує будь-які зміни товщини, дефекти (внутрішні та зовнішні) та деталі складання, щоб забезпечити оптимальну якість вашої операції.

Перевірка механічних властивостей

Наша компанія оснащена натяжною машиною на 200 тонн і 10 тонн. З його допомогою можна перевірити механічні властивості деяких спеціальних виробів.

Quality Control8
Inspection flow chart

Блок-схема перевірки

Висока якість, нульовий дефект - це мета, яку ми завжди переслідуємо. Твердження клієнтів є рушійною силою нашого постійного прогресу. Переживши більше десятиліття міжнародної торгівлі, ми значно покращили контроль якості виливків. За останні роки ми збільшили багато вдосконаленого випробувального обладнання, такого як машина для випробування на розтяг 200/10 тонн, обладнання для ультразвукових випробувань, обладнання для випробувань магнітних частинок, обладнання для виявлення дефектів рентгенівського випромінювання, два аналізатори хімічного складу, твердомір Роквелла тощо .